Nederlands

A1 Basisgebruiker Dinsdag van 09.00 tot 11.00
A2 Basisgebruiker Donderdag van 09.30 tot 11.00 online
B1 Onafhankelijk Gebruiker Maandag van 09.30 tot 11.00 online
B2 Onafhankelijk Gebruiker NTB
Conversatie Woensdag van 10.30 tot 11.30
Nederlands voor kinderen Dinsdag, woensdag en vrijdag, van 13.15 tot 14.15 en van 14.30 tot 15.15
Privélessen Op verzoek

Alle cursussen beginnen in de eerste week van oktober.