Mind your language

Deze workshop gaat over het omgaan met kinderen die met verschillende talen opgroeien. Omdat meer en meer gezinnen wereldburgers worden, groeit het aantal talen waaraan de kinderen blootgesteld worden. Kinderen van deze gezinnen moeten vaak met twee of meer talen leren omgaan. Op de Europese School moeten deze kinderen hun opleiding afronden in twee of drie talen. Dit kan voor problemen zorgen als ouders zich niet realiseren wat de gevolgen zijn van taalkeuzes die ze moeten maken voor hun kinderen.

Over de jaren heeft juf Nicky van Kiel, inzicht gekregen door lessen geleerd uit haar eigen gezinssituatie, alsook door haar vele jaren ervaring als juf van kinderen uit allerlei landen. Nicky heeft een methode ontwikkeld die helpt om te gaan met dit soort situaties en die ouders in staat stelt om persoonlijke taalplannen te maken voor hun kinderen.

Deze methode wordt aangeleerd in een workshop van anderhalf uur en een follow-up sessie van een uur. Aan het einde van de workshop heb je je eigen situatie in kaart gebracht en een strategie ontwikkeld voor je kinds taalontwikkeling, zowel thuis en op school.

Beide ouders worden aangemoedigd om deel te nemen aan de sessies. De kosten zijn € 25,- per stel € 5,- inschrijfkosten.